Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

De Nederlandse markt kent een grote verscheidenheid aan deelnemers, zoals natuurlijke personen, eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s, coöperaties, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Sinds 2003 duiken ook steeds meer buitenlandse vennootschappen op in het Nederlandse handelsverkeer, en niet altijd met positieve gevolgen. In het Financieele dagblad is op 24 februari 2011 ... Lees meer »

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Regelmatig wordt het faillissement van een niet-betalende schuldenaar aangevraagd, om deze zodanig onder druk te zetten dat de schuldenaar alsnog de vordering van de aanvrager voldoet (en zo het faillissement afwendt). Dit lijkt een veilig en relatief goedkoop incassomiddel, hetgeen ook de aanvragers van het faillissement van de Vereniging Nederlandse ... Lees meer »

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Onlangs (ma. 9 augustus 2010) behandelde mr. Lieke aan den Toorn op deze website een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Bosch. In de uitspraak heeft de Voorzieningenrechter zich uitgelaten over de (on)mogelijkheden om als overnemer van een onderneming uit een faillissementsboedel op te treden tegen ex-werknemers die concurrerende activiteiten ... Lees meer »

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting tijdig te voldoen, dan is zij op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, haar betalingsonmacht te melden ... Lees meer »

Naar boven scrollen