Home > Faillissementen en overig insolventierecht (pagina 5)

Artikelen met thema: Faillissementen en overig insolventierecht

Feed abonnement<
Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Het komt regelmatig voor dat bestuurders van een besloten vennootschap vlak voor een aanstaand faillissement nog betalingsopdrachten verstrekken aan de bank. Soms gaat het zelfs zo ver dat een bestuurder op de dag dat hij verwacht wordt op de rechtbank voor de behandeling van de faillissementsaanvraag nog betalingsopdrachten geeft. De ... Lees meer »

De afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode in faillissement

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich bij de failliet bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te ... Lees meer »

Faillietverklaring enkel wegens verbeurde dwangsommen is niet mogelijk

Faillietverklaring enkel wegens verbeurde dwangsommen is niet mogelijk

Op 3 augustus 2011 heeft de Rechtbank Haarlem (LJN: BR4253, Rechtbank Haarlem, F. 183277) geoordeeld over een verzoek tot de faillietverklaring van X Holding B.V. De verzoeker had een opeisbare vordering op X Holding B.V., die voortvloeide uit dwangsommen die X Holding B.V. aan de verzoeker verschuldigd was. Lees meer »

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 mag een verbruiker van elektriciteit niet meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekken dan hij heeft gecontracteerd bij een leverancier. De leverancier dient ervoor te zorgen dat een gelijke hoeveelheid elektriciteit die door de contractant aan het net ... Lees meer »

Naar boven scrollen