Home > Faillissementen en overig insolventierecht > 16 november 2017 ~ Seminar Concernfinancieringen
16 november 2017 ~ Seminar Concernfinancieringen

16 november 2017 ~ Seminar Concernfinancieringen

Tijdens ons gratis seminar op donderdag 16 november a.s. wordt u door specialisten op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie van Dirkzwager in twee uur bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van de financiering van het concern.

Bank of aandeelhouder?
Een concern wordt vaak gefinancierd door de bank. Zo’n concern kan klein zijn (bijvoorbeeld een moeder- en dochtervennootschap) maar ook omvangrijk: een kerstboom van (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en in verschillende landen.
De tot het concern behorende vennootschappen verbinden zich bij de verkrijging van de financiering veelal als hoofdelijk schuldenaren, waarbij zij aan de bank zekerheden verschaffen. Uiteraard kunnen concerns ook op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld door aandeelhouders. Beide vormen van financiering hebben hun voor- en nadelen, die vooral tot uiting komen wanneer (een van) de tot het concern behorende vennootschappen uittreedt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Waar moet u op letten?
Hoe is het geregeld met de zekerheden? Hoe zit het met de externe gebondenheid ten opzichte van de financier en de interne draagplicht van de schuldenaren onderling? Is regres en/of subrogatie mogelijk? Mag de financier zomaar besluiten tot kredietopzegging en onder welke omstandigheden is zij gehouden aanvullende financiering te verstrekken? Heeft de financierende aandeelhouder de mogelijkheid zekerheden voor zijn (achtergestelde) geldlening te verlangen

Onze specialisten Rogier Faase, Maartje ter Horst en Alexandra Slaski gaan tijdens dit seminar in op de nodige vragen die op dit gebied rijzen.

Voor wie?
Dit seminar is met name bedoeld voor financieel (bedrijfs)adviseurs, boekhouders, accountants en andere financials. Daarnaast is het seminar bijzonder geschikt voor bank- en bedrijfsjuristen die zich bezighouden met financieringen en zekerheden.

Donderdag 16 november 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Deel 1: Concernfinanciering door de bank
16.00 uur Pauze
16.15 uur Deel 2: Concernfinanciering door de aandeelhouder
17.00 uur Afsluiting & borrel

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Rogier Faase (024 -381 31 49; faase@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen die u graag vóór of tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u graag de aandacht vestigt, kunt u nu al sturen naar faase@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan het seminar is geheel kosteloos.

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Concernfinancieringen. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

  • email
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • PDF
  • Print
  • Twitter
Naar boven scrollen